CENTRUM PRO RODINU
VYŠKOV

732 769 404
cprvyskov@ado.cz

Dotace 2020

 

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

"Provoz a vybavení CPR"

Podpora z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 50 000,-- Kč

probíhá od 7/2019, termín ukončení 6/2020

 

"Život v komunitním centru 2020" 

podána žádost na 50 000,-- Kč

Záměr - vytvoření příznivých podmínek pro realizaci aktivit, zabezpečení hladkého provozu a zajištění finanční dostupnosti nabízených aktivit pro všechny zájemce.

 

 

Vyškov malé

 

 

"Aktivity a provoz Centra pro rodinu"

Podána žádost na 21 700,-- Kč

Cíl - Podpora manželství a rodiny i jejich jednotlivých členů, posilování a upevňování partnerských vztahů a rodičovských kompetencí, předcházení vzniku krizových stavů v rodinách.

 

 

 

 

 

Dotace 2019

 

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

" Život v komunitním centru"

Podpora z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 34 000,-- Kč

Hlavním cílem projektu byla podpora manželství a rodiny, posilování a upevňování  partnerských vztahů, rodičovských kompetencí a předcházení krizových stavů v rodinách, přímá podpora rodin, v nichž se již problémy vyskytly a také rozvoj života rodin a jejich členů v rámci komunitního centra.

Záměrem projektu bylo vytvoření příznivých podmínek pro realizaci programů pro rodiny s dětmi, rodiče, manžele a partnery a zajištění jejich finanční dostupnosti pro všechny zájemce. S tím souviselo především dovybavení nových prostor nacházejících se v komunitním centru i další  materiální zabezpečení. Díky získaným finančním prostředkům se podařilo vytvořit důstojné prostředí pro realizaci aktivit - klubovna Centra pro rodinu byla dovybavena židlemi, stoly a záclonami. Nezbytnou součástí vybavení se stal také notebook s příslušenstvím. K osvětě a  dalšímu vzdělávání manželů, rodičů s dětmi i partnerů pomůže rozšíření naší nabídky knih a časopisů. 

Díky projektu se podařilo realizovat víkendový pobyt pro mámy a dcery se zaměřením na prohloubení vzájemného vztahu a důvěry, proběhlo mezigenerační vyrábění adventních věnců, 15 snoubeneckých párů využilo možnost individuální přípravy na manželství, jejímž hlavním cílem je předcházení vzniku krizových stavů v prvních letech manželství, proběhlo první setkání vzdělávacího cyklu „Pečujme o sebe", zaměřeného na budování dobrých manželských, partnerských a rodinných vztahů. Přímou podporu formou psychologického poradenství (manželského, rodinného, výchovného) využili  jednotlivci i páry  v celkem 21 konzultacích.

20200128 143817        20200128 141631

IMG 0262

 

 

"Podpora činnosti

Centra pro rodinu Vyškov"

Podpora z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 50 000,-- Kč

Projekt  byl nezbytný k tomu, aby bylo zajištěno  dobré fungování spolku v souvislosti s přesunem činnosti do nových prostor. Bylo potřeba zajistit hladké přestěhování činnosti, vytvořit dobré   podmínky  pro   realizaci a rozšíření  našich  aktivit, umožnit aktivní fungování organizace v rámci komunitního centra a zpřístupnit naše služby většímu množství klientů, Především pak měl projekt významně přispět k účinnému naplňování poslání spolku i komunitního centra a přímo tak podpořit rodiny v našem městě a jeho okolí.

Předmětem projektu bylo zajištění provozních nákladů spolku a pořízení nezbytného vybavení. Převážná část poskytnutých finančních prostředků byla vynaložena na úhradu energií a služeb spojených s výpůjčkou prostor a zbylá částka umožnila nákup stolů a židlí do klubovny/knihovničky. Díky získaným prostředkům bylo možné realizovat programy pro rodiče a děti, mládež, snoubence, seniory i osamělé. Bylo podpořeno setkávání různých společenství, zajistilo se příhodné zázemí pro fungování psychologického poradenství a mohly vzniknout nové programy, např. klub maminek, posezení u kávy a čaje, biblické tance pro dívky a další.

20191106 094935      20190509 090433

 

"Provoz a vybavení CPR" 

Podpora z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 50 000,-- Kč

realizace 7/2019 - 6/2020

přehled bude zveřejněn po ukončení v roce 2020 zde

 

 

Vyškov malé

 

"Podpora aktivit a provozu

Centra pro rodinu"

Podpora z rozpočtu Města Vyškov ve výši 15 000,-- Kč

Cílem bylo vytvoření příznivých podmínek pro realizaci stávajících aktivit, umožnění vzniku aktivit nových, zajištění jejich finanční dostupnosti pro všechny zájemce a umožnění plynulého provozu spolku v zapůjčených prostorách tak, abychom i nadále mohli poskytovat preventivní, podpůrné, vzdělávací i poradenské služby.

vence web

  1

 

Dotace 2018

 

jmk 100

 

"Manželství a rodina stojí za podporu"

 

Podpora z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 34 000,-- Kč.

Prvořadým cílem projektu bylo předcházení krizovým situacím v životě fungujících rodin a také přímá podpora rodin, v nichž se již problémy vyskytly. Tohoto cíle jsme chtěli dosáhnout nabídkou kvalitních vzdělávacích seminářů, přednášek a kurzů pro manžele, partnery a rodiče. Záměrem projektu bylo vytvoření příznivých podmínek pro realizaci těchto programů zajištění jejich finanční dostupnosti pro všechny a také pořízení potřebného vybavení nových prostor našeho centra, jež budou umístěny v nově  vznikajícím komunitním centru ve Vyškově.

Cíll projektu byl, vhzhledem ke zkrácení rozpočtu, splněn pouze částečně. Podařilo se vytvořit příznivé podmínky pro realizaci programů. Nepodařilo se v očekávané míře podpořit manžele  a rodiny, posílit a  upevnit  konkrétní partnerské vztahy, předcházet krizovým stavům v rodinách. Vzhledem ke zkrácení rozpočtu a také nabídce podobných aktivit jinými vyškovskými organizacemi, jsme byli nuceni plánované  aktivity odložit. Podařilo se ale zajistit, aby  mohly opakovaně probíhat v nových prostorách v dalších obdobích a tím byl tento účel naplněn alespoň částečně.

V rámci projektu proběhlo setkání sevépomocné skupiny KER. Z prostředků dotace byly pořízeny skříně, regály, stoly, křesla, tiskárna a další drobnější vybavení. Nakoupili jsme také DVD ke kurzům Výchova teenagerů, Výchova dětí a Příprava na manželství a několik účastnických příruček ke kurzu Výchova teenagerů. Tyto materiály je možné využít opakovaně. 

IMG 7226

 

IMG 9532

 

  IMG 9534

 

IMG 9533

 

IMG 9838

  IMG 9832  

IMG 9828

 

"Podpora činnosti

Centra pro rodinu Vyškov"

Podpora z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 50 000,-- Kč

Ukončení v roce 2019, přehled zde

 

Dotace 2017

Číst dál...

Dotace 2010

Číst dál...

Dotace 2011

Číst dál...

Dotace 2012

Číst dál...

Dotace 2013

 

Číst dál...

Dotace 2014

  

Číst dál...

Dotace 2015

Číst dál...

Dotace 2016

Číst dál...

Citát na každý den

 

Kontakt

Centrum pro rodinu Vyškov

Adresa: II. odboje 167/2, 682 01 Vyškov

Telefon: +420 732 769 404

Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsme na facebooku

Rodinný svaz ČR

rodinny svaz

Rodinný život

Vyškovská farnost

Znak Vyškov

Doporučujeme

2020 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprvyskov@ado.cz