CENTRUM PRO RODINU
VYŠKOV

775 303 840
cprvyskov@ado.cz

MENU

SPOLEČENSTVÍ

"Církev existuje, aby evangelizovala" (EN 14)

Jděte do celého světa a kažte evangelium celému stvoření"

(Mk 16,15)

 

Scházíme se 1x za 14 dní

vždy ve čtvrtek

konkrétní termíny dle osobní domluvy

od 18:00 do 20:00 hodin

Místo setkání - klubovna Centra pro rodinu Vyškov (Kostelní 2) 

12

 

Společenství je otevřené

všem zájemcům o společné prožívání víry

v případě zájmu o účast volejte

tel. 723 343 205 - Eliška Čecháková

Modlitby matek logo

Co jsou MODLITBY MATEK?

Veškeré ifnormace ZDE

 

 

CPR Vyškov podporuje společenství Modlitby matek ve Vyškově. Podle jejich zájmu umožňuje např. setkání modlitební skupinky ve svých prostorách, podílí se na propagaci aktivit, na přípravách modlitebního tridua a dalších aktivitách dle aktuálního dění.

 

Co je to triduum

neboli modlitební trojdenní?

Triduum je společné setkání v modlitbě za děti, které se koná 1x za tři měsíce. Modlitba každého čtvrt roku probíhá ve všech zemích po celém světě, kde jsou modlitební skupinky „MM".

První den věnujeme modlitbám pokání za vlastní hříchy, zanedbání či opomenutí. Můžeme vykonat křížovou cestu, smírnou pobožnost, nebo použít naši knížečku MM a místo odevzdávání dětí odevzdáváme svá provinění. Můžeme použít různých symbolů, např.: přinášíme kameny a tvoříme z nich kříž. Další inspirace najdete ve Zpravodaji. Stačí, když modlitbě věnujeme jednu hodinu.

Druhý den konáme zástupné pokání za hříchy světa. Stavíme se před Boha jako přímluvci. Bůh si stěžuje ústy proroka Izaiáše : ,,Hledal jsem, kdo by se přimlouval a nenašel se nikdo." Přímluvná modlitba je projev lásky.

Můžeme si připomenout velké přímluvce ze Starého Zákona:
- Abraham, jak chtěl zachránit Sodomu, a smlouval až na deset spravedlivých.
- Mojžíš : raději chtěl být sám vymazaný z knihy života, než by zahynul národ, který Bůh nazval : ,,Je to lid tvrdé šíje."
- Samuel, který se nepřestal za lidi modlit, když odvrhli jeho a tím i Hospodina...
...další proroci (Daniel, Jeremiáš, ...). Bohu se líbilo, že takto jednali. I v listech sv. Pavla nejdeme přímluvné modlitby.

Můžeme zvolit určitou oblast, za kterou se chceme modlit, aby byla mocí Boží proměněna (média, státníci, dealeři drog, ...)
Při úkonu odevzdání přinášíme lidi, kteří jsou původci a nositelé zla. Prosíme za jejich uzdravení, obrácení k Bohu a žehnáme jim. Dovoláváme se Božího milosrdenství - můžeme se pomodlit na závěr korunku k Božímu milosrdenství.

Třetí den  je dnem chval a díků za požehnání a veškerá dobra, kterými Bůh obdaroval naše rodiny až do této chvíle. Vzdejme mu chválu a dík i za lidi, kteří na to nepamatují. Pokud použijeme brožurku MM, rozšíříme modlitbu chval, vybereme vhodný žalm a při odevzdání můžeme napsat na kolečka to, zač jsme nejvíc vděčni.

Nenechejme se odradit ani když mnoho lidí naše pozvání nepříjme. Pán řekl : ,,Neboj se, malé stadce." a světec východní církve sv. Serafim řekl :,,Staň se svatým a mnoho lidí při tobě najde spásu."

Kontakt

Centrum pro rodinu Vyškov

Adresa: II. odboje 167/2, 682 01 Vyškov

Telefon: +420 775 303 840

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsme na facebooku

Rodinný svaz ČR

rodinny svaz

Rodinný život

Vyškovská farnost

Znak Vyškov

Doporučujeme

2024 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprvyskov@ado.cz