CENTRUM PRO RODINU
VYŠKOV

775 303 840
cprvyskov@ado.cz

MENU

 

Logotyp jihomoravsky kraj RGB

 

" Život v komunitním centru"

Podpora z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 34 000,-- Kč

Hlavním cílem projektu byla podpora manželství a rodiny, posilování a upevňování  partnerských vztahů, rodičovských kompetencí a předcházení krizových stavů v rodinách, přímá podpora rodin, v nichž se již problémy vyskytly a také rozvoj života rodin a jejich členů v rámci komunitního centra.

Záměrem projektu bylo vytvoření příznivých podmínek pro realizaci programů pro rodiny s dětmi, rodiče, manžele a partnery a zajištění jejich finanční dostupnosti pro všechny zájemce. S tím souviselo především dovybavení nových prostor nacházejících se v komunitním centru i další  materiální zabezpečení. Díky získaným finančním prostředkům se podařilo vytvořit důstojné prostředí pro realizaci aktivit - klubovna Centra pro rodinu byla dovybavena židlemi, stoly a záclonami. Nezbytnou součástí vybavení se stal také notebook s příslušenstvím. K osvětě a  dalšímu vzdělávání manželů, rodičů s dětmi i partnerů pomůže rozšíření naší nabídky knih a časopisů. 

Díky projektu se podařilo realizovat víkendový pobyt pro mámy a dcery se zaměřením na prohloubení vzájemného vztahu a důvěry, proběhlo mezigenerační vyrábění adventních věnců, 15 snoubeneckých párů využilo možnost individuální přípravy na manželství, jejímž hlavním cílem je předcházení vzniku krizových stavů v prvních letech manželství, proběhlo první setkání vzdělávacího cyklu „Pečujme o sebe", zaměřeného na budování dobrých manželských, partnerských a rodinných vztahů. Přímou podporu formou psychologického poradenství (manželského, rodinného, výchovného) využili  jednotlivci i páry  v celkem 21 konzultacích.

20200128 143817      20200128 141631

IMG 0262

 

 

"Podpora činnosti

Centra pro rodinu Vyškov"

Podpora z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 50 000,-- Kč

Projekt  byl nezbytný k tomu, aby bylo zajištěno  dobré fungování spolku v souvislosti s přesunem činnosti do nových prostor. Bylo potřeba zajistit hladké přestěhování činnosti, vytvořit dobré   podmínky  pro   realizaci a rozšíření  našich  aktivit, umožnit aktivní fungování organizace v rámci komunitního centra a zpřístupnit naše služby většímu množství klientů, Především pak měl projekt významně přispět k účinnému naplňování poslání spolku i komunitního centra a přímo tak podpořit rodiny v našem městě a jeho okolí.

Předmětem projektu bylo zajištění provozních nákladů spolku a pořízení nezbytného vybavení. Převážná část poskytnutých finančních prostředků byla vynaložena na úhradu energií a služeb spojených s výpůjčkou prostor a zbylá částka umožnila nákup stolů a židlí do klubovny/knihovničky. Díky získaným prostředkům bylo možné realizovat programy pro rodiče a děti, mládež, snoubence, seniory i osamělé. Bylo podpořeno setkávání různých společenství, zajistilo se příhodné zázemí pro fungování psychologického poradenství a mohly vzniknout nové programy, např. klub maminek, posezení u kávy a čaje, biblické tance pro dívky a další.

20191106 094935    20190509 090433

 

"Provoz a vybavení CPR" 

Podpora z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 50 000,-- Kč

realizace 7/2019 - 6/2020

přehled bude zveřejněn po ukončení v roce 2020 zde

 

 

Vyškov malé

 

"Podpora aktivit a provozu

Centra pro rodinu"

Podpora z rozpočtu Města Vyškov ve výši 15 000,-- Kč

Cílem bylo vytvoření příznivých podmínek pro realizaci stávajících aktivit, umožnění vzniku aktivit nových, zajištění jejich finanční dostupnosti pro všechny zájemce a umožnění plynulého provozu spolku v zapůjčených prostorách tak, abychom i nadále mohli poskytovat preventivní, podpůrné, vzdělávací i poradenské služby.

vence web

 1

 

Kontakt

Centrum pro rodinu Vyškov

Adresa: II. odboje 167/2, 682 01 Vyškov

Telefon: +420 775 303 840

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsme na facebooku

Rodinný svaz ČR

rodinny svaz

Rodinný život

Vyškovská farnost

Znak Vyškov

Doporučujeme

2024 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprvyskov@ado.cz